← Svi članci

Britanski engleski i američki engleski, razlike u gramatici

Razlike između američke i engleske gramatike su toliko sitne, da rečnici i jednih i drugih kao ispravne prihvataju obe verzije. Ipak, navešćemo par primera:

Upotreba glagolskog vremena Present Perfect

U britanskom engleskom Present Perfect se koristi za iskazivanje radnji koje su se desile u skorijoj prošlosti, a imaju uticaj na sadašnji trenutak. Na primer:

She’s lost her purse. Can you help her look for it?

Ukoliko koristimo američki engleski, nećemo pogrešiti ni ako kažemo:

She lost her purse. Can you help her look for it?

Dok bi se u britanskom engleskom ta rečenica smatrala gramatički netačnom, u standardnom američkom engleskom obe verzije su prihvaćene. Druge razlike koje se tiču upotrebe glagolskog vremena Present Perfect u britanskom engleskom i Simple Past glagolskog vremena u američkom engleskom, proizilaze iz upotrebe 'already', 'just' and 'yet'.

Britanski engleski:

I’ve just received an email.
I’ve already answered it.
Have you completed your article yet?

Američki engleski:

I just received an email.   OR   I’ve just received an email.
I’ve already answered it.   OR   I already answered it.
Have you completed your article yet?   OR   Did you complete your article yet?

Posedovanje

U engleskom jeziku postoje dve forme za izražavanje posedovanja - 'have' ili 'have got'.

Do you have a computer?
Have you got a computer?
She hasn’t got any hobbies.
She doesn’t have any hobbies.
She has an interesting new book.
She’s got an interesting new book.

Obe forme su tačne (i prihvaćene i u britanskoj i u američkoj verziji jezika), ali u britanskom engleskom je ipak zastupljenija forma 'have got' ('have you got', 'he hasn’t got', itd.), dok većina govornika američkog engleskog koristi 'have' ('do you have', 'he doesn’t have', itd.).

Present Progressive (Present Continuous)

Britanski engleski:

I like this conversation more and more.

Američki engleski:

I’m liking this conversation more and more.

Britanski engleski:

I remember this quite clearly.

Američki engleski:

I’m remembering this quite clearly.

Prilozi

Amerikanci imaju tendenciju da koriste prideve umesto priloga. Umesto 'That’s really good' možete ih čuti da kažu 'That’s real good', ili umesto 'I’m doing very well' kažu 'I’m doing pretty good'.

Evo još nekoliko primera:

britanski engleskiamerički engleski
He did that really quickly.
Let’s take things slowly.
Her car drives more quickly.
He did that real quick.
Let’s take things slow.
Her car drives quicker.

Množina

Postoji veliki broj imenica koje nemaju oblik množine u britanskom engleskom, ali imaju u američkom engleskom.

Nekoliko primera:

britanski engleskiamerički engleski
types of accommodation
types of food
a lot of fruit
strands of hair
accommodation
foods
many foods
hairs

Zaključak

Britanski i američki engleski su više slični, nego različiti. Novi oblici medija i globalizacija doprinose da ljudi aktivno razmenjuju ideje i iskustva, što vodi ka tome da razlike između ove dve verzije jezika postaju sve manje i manje.