Svi članci

Karakteristike engleskog jezika

Ukoliko ste svesni u šta se upuštate i ukoliko imate jasan pregled svega što Vas očekuje prilikom savladavanja novog jezika, napori koje ulažete će biti učinkovitiji. To je i razlog zašto smo skupili na jedno mesto sva značajna obeležja engleskog jezika. U nekim aspektima, radi bolje ilustracije, engleski poredimo sa nemačkim.

Engleski je vrlo jednostavan jezik. Prosečna engleska reč je kraća od svojih ekvivalenata na nemačkom jeziku. To je zato što glagoli, imenice i pridevi na engleskom nemaju završetke. Ali ne zaboravite da za treće lice dodajemo nastavak 's', ukoliko je reč o sadašnjem vremenu (Present Tense), kao u primeru 'he speaks' ('on govori'). Takođe, postoji mnogo više raznih drugih engleskih reči sa samo 3-4 slova, nego nemačkih.

U engleskom ne postoji 'Du' ili 'Sie' forma - idiomatska zamka koja svima, kojima nemački nije maternji jezik, predstavlja problem izbora da li formalno 'Sie' ili drugarsko 'Du' prilikom obraćanja ljudima.

U engleskom jeziku skoro da i nema deklinacija i konjugacija, tako da oni koji žele da nauče neke jednostavnije rečenice, gramatički ispravne, nemaju mnogo problema.

Postoji 19 ekvivalenata u nemačkom jeziku za engleski prisvojni pridev 'your'. U engleskom jeziku postoji samo jedan određeni član, dok na nemačkom postoje čak tri. Većina reči na engleskom ima više značenja. Ovo može biti prednost za one koji uče, jer se u zavisnosti od konteksta menja i smisao reči, odnosno poruka koju ta reč prenosi. Međutim, takođe za početnike, ovo može biti i izvor zabune.

U engleskom jeziku, sve imenice se pišu sa malim početnim slovom. Postoje izuzeci i to su:

Engleski jezik sadrži mnogo homonima. To su reči koje se jednako izgovaraju, ali se različito pišu. Naravno, nemaju ni ista značenja.

Primeri:

meet/meat, by/buy/bye, son/sun, waste/waist, through/threw, write/right, our/hour, then/than, here/hear.

Počnite da učite engleski danas!

Napravite besplatan nalog i počnite da učite engleski danas!
Napravi nalog