The Adventure of the Dying Detective, Arthur Conan Doyle

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu