10 izraza uz korišćenje reči WORK na engleskom jeziku

245
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.