Scorpions - Send Me an Angel

3351
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.