Conversation Skills - Giving Your Opinion

4310
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.