Conversation Skills: DON'T BE SHY!

7066
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.