Learn English with Mr. Duncan - Lesson 3 (Please & Thank You)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.