Naučite engleski jezik sa gospodinom Duncanom - Lekcija 4 (Odgovor na 'Molim'/'Hvala')

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.