Naučite engleski jezik sa gospodinom Duncanom - Lekcija 5 (dobro/loše)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.