Learn English with Mr. Duncan - Lesson 7 (Health & Exercise)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu