I Carry Your Heart With Me by E.E.Cummings

13
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.