Learn English with Mr. Duncan - Lesson 14 (Body Language)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu