Naučite engleski jezik kod gospodina Duncana - Lekcija 14 (govor tela)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.