Naučite engleski jezik sa gospodinom Duncanom - Lekcija 18 (ćaskanje)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.