Naučite engleski jezik kod gospodina Duncana - Lekcija 25 (Govor)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.