Learn English with Mr. Duncan - Lesson 25 (Making a Speech)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.