Naučite engleski jezik kod gospodina Duncana - Lekcija 28 (Intonacija)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.