Naučite engleski jezik kod gospodina Duncana - Lekcija 36 (fonetika)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.