Kids React To Walkmans (Portable Cassette Players)

249
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.