Google and NASA's Quantum Artificial Intelligence Lab

282
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.