Extra English 06 - Bridget wins the lottery

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.