10 načina za upotrebu glagola 'KEEP' na engleskom jeziku

182
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.