Uljudni engleski: Kako zamoliti ljude da se ponove

183
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.