Living English - Episode 13 - What are you doing tomorrow?

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.