Living English - Episode 18 - There's a message for you

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu