Naučite vokabular vezan za ishranu na engleskom jeziku

3700
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.