Easy Conversations I. Daily Life - 22. Feed the Cat

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.