Easy Conversations I. Daily Life - 23. Shave Your Face

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.