Big City Small World S01E05 - Fadi to the Rescue

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.