Big City Small World S01E09 - Aaagghhh...My Injured Leg!

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.