The Night Before Christmas (A Visit from Saint Nicholas), by Clement Clarke Moore ebook

17
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu