25 najčešćih glagola na engleskom jeziku

4129
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.