Naučite engleski gramatiku: USE, USED i USED TO

444
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.