Kako koristiti glagol 'GET' na engleskom jeziku

191
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.