How to start a conversation: 5 things to say after "hello"

396
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu