Kids vocabulary - Hospital - hospital vocab - Learn English for kids - English educational video

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.