Kids Vocabulary - Hobbies and Interests- What Do You Like Doing?

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu