Engleska gramatika: Kako koristiti pomoćni glagol 'COULD'

191
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.