Talking About Hobbies - Role-Play Conversation for Kids

24
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu