Naučite englesku gramatiku: Kako se koristi pomoćni glagol 'WOULD'

291
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.