[NEW] 4. Introducing Family from Photographs (English Dialogue) - Role-play conversation for Kids

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu