Hello Song | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu