Count to 20 Number Song for Children | Count 1-20

1, 2, 3, 4, 5...

1, 2, 3, 4, 5...

6, 7, 8, 9, 10...

6, 7, 8, 9, 10...

11, 12, 13...

11, 12, 13...

14, 15, 16...

14, 15, 16...

17, 18...

17, 18...

19, 20.

19, 20.

Everybody count 1, 2, 3.

Everybody count with me.

1, 2, 3, 4, 5...

1, 2, 3, 4, 5...

6, 7, 8, 9, 10...

6, 7, 8, 9, 10...

11, 12, 13...

11, 12, 13...

14, 15, 16...

14, 15, 16...

17, 18...

17, 18...

19, 20.

19, 20.

Everybody count 1, 2, 3.

Everybody count with me.

Everybody count with me.

Everybody count with me.

Hi guys, thanks for watching.

Click on our logo below to subscribe for more Fun Kids Videos.

Thanks again and see you next time!

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.
Za prevođenje fraza pritisnite Ctrl i kliknite na više reči.