10 izraza poslovnog engleskog koje trebate znati

515
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.