[NEW] 10. Fun Science (English Dialogue) - Role-play conversation for Kids

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.