UČENJE ENGLESKOG JEZIKA - lekcija 1 (UVOD)

603
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.