Naučite brojne upotrebe reči „DOWN“ na engleskom jeziku

144
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.