[NEW] 14. Symptoms of a Cold (English Dialogue) - Role-play conversation for Kids

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.