[NEW] 15. At the Art Museum (English Dialogue) - Role-play conversation for Kids

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.