Understand FAST English Conversations [Advanced Listening Lesson]

791
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.