10 Useful English Phrases You'll Use Over and Over

352
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.